Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders

Onafhankelijk kennis- en expertiseplatform voor alle commissarissen en toezichthouders in Nederland.

Per 1-1-2015 maakt de NKCC onderdeel uit van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren). Het NKCC en de NCD hebben in juni 2014 aangekondigd hun krachten te bundelen om te komen tot één breed gedragen beroepsvereniging. Voor lidmaatschapsaanvragen kunt u terecht op www.ncdlidworden.nl of kunt u een email sturen naar ledenservice@ncd.nl 

Volg NKCC ook op

Headline:

Accountant steeds vaker ogen en oren van de commissaris

Op 21 januari 2015 zijn in Utrecht de resultaten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 gepresenteerd door Auke de Bos (Erasmus Universiteit) en Mijntje Lückerath (Tilburg University/TIAS). Visies op het onderzoek werden gegeven door Pieter Jongstra (bestuur NBA), Gerben Evers (bestuurslid AFM) en Tjalling Tiemstra (commissaris bij o.a. Ballast Nedam en RoyalHaskoning DHV).

>> Lees verder

Commissarissenonderzoek 2014: 'Werkgeversrol werd dit jaar leidend’

Uit het jaarlijkse Grant Thornton commissarissenonderzoek blijkt dat de RvC dit jaar voor het eerst de werkgeversrol de hoogste prioriteit heeft gegeven. Dit kan worden gezien als een bevestiging van de kentering die zich sinds een paar jaar geleden begon af te tekenen. >> Lees verder

Denkkader Borging Publieke Belangen in semipublieke sector

De afgelopen twee jaar heeft de ministeriële commissie Vernieuwing Publieke Belangen zich bezig gehouden met verbeteringen in ordening, sturing, toezicht en gedrag om de prestaties van de semipublieke sector te verbeteren. Het NKCC is direct betrokken geweest bij het werk van de commissie. De uitkomsten zijn vervat in een brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. >> Lees verder

 

RvT en RvC: uw relatie met de bank wordt steeds belangrijker

In het semi publieke domein vinden veel veranderingen plaats. Door de verschuivingen krijgen alle organisaties in het semi publieke domein met andere stakeholders te maken en zien zij zich begrensd in hun financiële mogelijkheden. Verslag van de NKCC bijeenkomst met o.a. Pauline Bieringa (BNG Bank) en Gerrit Jan van Zoelen (Ruwaard van Putten Ziekenhuis).

>> Lees verder

 

Nieuwe norm bezoldiging Toezichthouders wordt vanaf januari hoger

Toezichthouders bij woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties (zorg, kinderopvang) mogen vanaf januari 2015 zo’n vijftig procent meer gaan verdienen. De maximaal toelaatbare bezoldiging van voorzitters van raden van toezicht in de (semi-) publieke sector kan met ongeveer 9.000 euro groeien. Die van gewone leden mag met 6.000 euro omhoog. 
>> Lees verder

Ver van Huis - Parlementaire Enquete Woningcorporaties

'Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop'. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport 'Ver van huis'.  >> Lees Verder

Accountants maken haast met invoering raad van commissarissen

Accountantsorganisaties maken goede voortgang met de invoering van een onafhankelijke raad van commissarissen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de NBA onder accountantsorganisaties met oob-vergunning. >> Lees verder  

Toezichthouders in het mijnenveld van de topbeloningen

Commissarissen en toezichthouders ervaren de nieuwe wetgeving over topbeloningen als een grote uitdaging. Gebrek aan helderheid in de wetgeving leidt tot onzekerheid bij toezichthouders. Ruim dertig commissarissen en toezichthouders debatteerden tijdens een bijeenkomst over de nieuwe wetgeving voor bestuurdersbeloning, een gezamenlijk initiatief van CMS en NKCC. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn samengevat in een whitepaper, met een overzicht van nieuwe en aanstaande wetgeving, de gevolgen ervan en handvatten voor toezichthouders en commissarissen.  >> Lees verder

Nieuws: NCD en NKCC bundelen hun krachten

Driebergen/Den Haag, De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) en het NKCC (Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders) bundelen hun krachten om te komen tot één breed gedragen beroepsvereniging. Hiermee kan beter worden ingespeeld op maatschappelijke veranderingen die het belang onderstrepen van dynamisch leiderschap en verantwoord bestuur & toezicht in Nederland. Lees verder >>

Terugblik Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders

Op de website van de Nationale Commissarissendag, www.dagvanhetcommissariaat.nl, kunt u nu het verslag lezen. U vindt hier ook de foto's, als impressie van deze geslaagde bijeenkomst en presentaties van verschillende sprekers en verdiepingssessies.
>> Lees verder 

NKCC Academie: onderscheidend educatieprogramma commissarissen en toezichthouders

NKCC Academie biedt verschillende workshops en masterclasses waaronder intersectorale Toezicht 3.0-bijeenkomsten, workshop Nieuw in de Raad, masterclass Toezicht op Duurzaamheid en de masterclass voor buitenlandse commissarissen - mastering the Dutch Governance framework. NKCC Academie >>

AGENDA BIJEENKOMSTEN

Woensdag 12 november 2014: Themabijeenkomst Uw relatie met de bank >> Lees verder

Vrijdag 12 december 2014: Change in business >> Lees verder

Donderdag 11 juni 2015: Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders >> Lees verder

Academie

Workshop 'Nieuw in de Raad': 19 maart, 28 april en meer data in 2015  >> Lees verder

Nieuw Bestuurstafel Intern Toezicht>> Lees verder

Masterclass Toezicht op Duurzaamheid: serie van 5 werkcolleges  >> Lees verder

Mastering Dutch Governance: international NEDs, supervisory board members, aspiring NEDs >> Lees verder

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

BijeenkomstenNKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur & Toezicht

Goed Bestuur & Toezicht

Onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl